Een politieke carriѐre opbouwen in ons land gaat zeker geen eenvoudige taak zijn en kan je daarbij dus alle informatie betreffende de politiek goed gebruiken. Je dient daarbij zeker ook open te staan voor de mening van anderen die voor zijn gegaan in de politiek. Je moet duidelijke doelen voor oog hebben. Wat wil je immers bereiken met jouw politieke carriѐre? Je kunt gebruik maken van internet om jouw kennis flink uit te breiden. De onderstaande sites kunnen een grote hulp voor jou zijn op weg naar jouw politieke carriѐre:

  1. www.worldpoliticsreview.com: het politiek klimaat in ons land wordt door een niet onbelangrijk gedeelte bepaald door de gebeurtenissen welke zich afspelen in de rest van de wereld. Als opkomende politicus zal je dus ook goed op de hoogte moeten zijn van wat zich afspeelt op het wereldtoneel. Worldpoliticsreview.com geeft actuele informatie weer van alles wat zich afspeelt in de wereld en zit het boordevol analysis. Door jezelf te verdiepen in het complex geheel van internationale gebeurtenissen en hun invloed nu en zeker ook in de toekomst op het leefmilieu in ons land, zal je zeker menig politieke discussie op dit gebied goed aankunnen.
  2. nos.nl/nieuws/politiek/: het NOS journaal is wel bij een ieder bekend en is er op hun website een uitgebreide collage te vinden aan interviews en gebeurtenissen waar de politiek bij betrokken was. Je dient altijd op de hoogte te zijn van uitspraken gedaan door politici en dien je dat wel te doen voor elke partij, oppositie of coalitie. De politiek is namelijk heel dynamisch en zullen de beste politici komen uit de groep welke goed bijhoudt wat er allemaal zo rondverteld wordt op het politiek speelveld.
  3. www.tweedekamer.nl: als politicus zal hopelijk zeker ooit het moment aanbreken dat je in de Tweede Kamer zal belanden en daar jouw zegje zal kunnen doen. op de website tweedekamer.nl staan beschreven hoe alles daar nou te werk gaat en wie de overige instanties zijn waarmee de Kamer samenwerkt. Op de website vindt je ook gelijk alle andere sites van onder andere de Regering en Jongeren in de politiek. Wie een goed overzicht wilt hebben over alle partijen die met de politiek verbonden zijn kan op deze site alles vinden en er ook meer lezen over de interactie van deze partijen met elkaar.
  4. www.parlement.com: ook weer een handige website waar alle spelers op het politiek veld te vinden zijn, van de Eerste Kamer tot de Regering. Je vindt er ook een historische beschrijving van het politiek verloop in ons land. Dat is zeker ook van belang voor een politicus die geïnformeerd wilt zijn over politieke vraagstukken die ons land en volk bezighouden. Natuurlijk vindt je er ook heel wat informatie over het Europees Parlement omdat het beleid in ons land ook in samenspraak met overige landen in de Unie plaatsvindt.