Agendapunt 2: meer loon voor de loodgieter

Daar zit je dan in de vergadering over de gang van zaken binnen het bedrijf en komt op een gegeven moment agendapunt 2 naar voren: meer loon voor de loodgieter. Dit is altijd al een gevoelig onderwerp en zal er met tact mee omgegaan moeten worden. Het dient wel ter sprake worden gebracht en is de beste manier om een loonsverhoging te krijgen ervoor te zorgen dat het goed onderbouwt aan de directie wordt voorgelegd. Als zelfstandige loodgieter zal je trouwens jezelf een loonsverhoging moeten toekennen door de tarieven (uurloon) aan te passen.

Voor zelfstandige loodgieters is dat niet zo eenvoudig

Jezelf eenzijdig een loonsverhoging toekennen zonder dat er daar op economisch gebied redenen voor te vinden zijn in de vorm van inflatie zal niet zo positief werken voor jou concurrentiepositie. Er zijn namelijk op het internet tal van voorbeelden te vinden van het uurloon die een loodgieter mag hanteren voor het uitvoeren van bepaalde soorten werkzaamheden en zal bij een grote afwijking de klant wel uitwijken naar een goedkopere collega. Kleine veranderingen zijn wel acceptabel, maar hangt het totaal effect van deze kleine verhoging ook af van het aantal uurtjes die je aan het eind van de maand gewerkt hebt.  Als loodgieter die pas begonnen is met zijn eenmanszaakje en nog een beperkte klantenkring heeft, is het dus niet mogelijk al gelijk aan een loonsverhoging te denken. Naarmate er meer klanten bijkomen zal de omzet ook stijgen en daarmee ook jouw winst (loon).

Bij bedrijven gaat het wat anders aan toe

De omzet heeft dus een grote invloed op de mate waarin zo een bedrijf in staat zal zijn een loonsverhoging aan te bieden. De relatief grote omzet zorgt ervoor dat er een kleine aanpassing nodig zal zijn in de tarieven die het bedrijf hanteert en blijft de concurrentiepositie dus gehanteerd. Dit is nou ook weer de reden dat men geen bovengemiddelde verhogingen kan toekennen omdat de kans groot is dat het bedrijf hierdoor uit de markt zal worden weggewerkt door bedrijven die goedkoper hun diensten zullen aanbieden.

Naast het geven van een loonsverhoging kan er ook in andere vormen voordelen worden geboden. Zo is het gangbaar dat de bedrijfswagens mee gaan naar huis van de betreffende loodgieter onder wiens beheer het valt of mogen werkzaamheden thuis gratis met de bedrijfsmiddelen worden uitgevoerd.  Dit tikt alles aan en zijn  het deze voorzieningen die ervoor zorgen dat er niet te snel naar een loonsverhoging zal worden gevraagd.

Een loodgieter die om meer loon vraagt zal trouwens ook kwaliteitswerkzaamheden moeten verrichten zijn waar de klanten niets over te klagen zullen hebben. Bij een  loodgieter uit Amersfoort zal je trouwens als klant altijd tevreden zijn over het verricht werk en dat ook nog tegen sterk concurrerende prijzen. De tevredenheid van een loodgieter heeft altijd invloed op het werk en draagt een loonsverhoging daar een aardig steentje bij.

Kan iemand met de eigenschappen van een loodgieter de politiek in?

Het is vaak genoeg een onderwerp dat aan tafel komt of iemand met de eigenschappen van een loodgieter de politiek in zou kunnen gaan. Best wel te begrijpen waarom er vaak hieraan gedacht word. Het lijken twee verschillende beroepen die niet veel gemeen hebben. Voordat wij hier een conclusie over trekken moeten wij eerst kijken wat de eigenschappen zijn van deze loodgieters Almere en omstreken zijn.

Eigenschappen loodgieter.

–        Betrouwbaarheid.

Een loodgieter is een van de weinige mensen die in jouw privé ruimte komt thuis. Het is van groot belang dat zo iemand dan ook betrouwbaar is ondanks er geen eerdere band is opgebouwd.

–        Beschikbaarheid.

De hulp van een loodgieter wordt in nood situaties opgeroepen. Vandaar dat een loodgieter zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn. Een verstopte WC of een huishouden zonder warm en of koud water is bijna niet te doen.

–        Accuraat werken.

Er moet heel voorzichtig gewerkt worden. Door het huis lopen er heel veel afvoer pijpen en pijpleidingen. Als de loodgieter werkt moet die heel goed nagaan of er geen andere lekkages zullen ontstaan bij het aanpakken van een lekkage. Zo ook het aanpakken van een verstopte toilet. Het is niet de bedoeling dat er een verstopping verholpen word maar dat wij er een gescheurde of kapotte toilet ervan overhouden.

–        Service en garantie.

Een goede loodgieter geeft goede resultaten en kwaliteit. Vandaar dat zo een loodgieter er niet aan twijfelt om garantie te geven. De klant heeft hierbij ook wat meer zekerheid. Zo een loodgieter weet dan ook wat zijn werk inhoud. De klant staat centraal.

Eigenschappen van de politiek.

–        Betrouwbaarheid.

Iemand die in de politiek is zou ook betrouwbaar moeten zijn. Omdat zo iemand namelijk door de burger is geplaatst. Het reilen en zeilen van het land is in handen van de mensen in de politiek. Als zo een politicus niet betrouwbaar is kunnen wij de verantwoording van het land niet in handen van zo iemand leggen.

–        Bereikbaar.

Er zou van alles kunnen gebeuren in het land. Op regeer gebied, rampen, plotselinge besluiten etc. dan moet zo iemand die in de politiek zit ook te allen tijde beschikbaar zijn.

–        Accuraat werken.

Ook in de politiek moet er heel correct gewerkt worden. want een kleine fout kan invloed hebben op heel veel andere onderdelen in de administratie van het land.

–        Garantie.

Iemand die in de politiek zit moet het volk kunnen garanderen dat het land in goede handen is.

Wij zien dat er heel veel overeenkomsten zijn in de eigenschappen van een loodgieter en iemand die in de politiek zit. Het gaat niet om hetzelfde beroep maar de eigenschappen die er nodig zijn om de beroepen uit te voeren komen overeen. Zo kan iemand die de eigenschappen van een loodgieter heeft best wel de politiek in. De eigenschappen die overeenkomen zijn: beschikbaarheid, betrouwbaarheid, accuraat werken en garantie bieden. Het is dus de moeite waard om zo iemand een kansje te geven in de politiek.

De invloed van politiek op ondernemers

Politieke ontwikkelingen zoals nieuwe presidenten en nieuwe partijen in een parlement, hebben een grote impact op je dagelijks leven, maar het is ook belangrijk om je te realiseren dat de wereld van ondernemerschap en startup bedrijven ook beïnvloed worden. Als ondernemer sta je voor uitdagingen die jou toekomstige succes en de groei van je bedrijf kunnen beïnvloeden. Zo heb je dat bedrijven die gebundeld zijn in een organisatie de meest voorkomende zorgen hebben geïdentificeerd. Veel van deze zorgen hebben een politieke component waar jij je als ondernemer bewust van moet zijn.

Soorten startups die worden gemaakt
De meeste bedrijven zijn begonnen om in te spelen op een specifieke consument behoefte. Als de politiek die behoeften beïnvloedt, wordt je als startup indirect beïnvloedt. In een tijd van optimisme kunnen meer startups beginnen en groeien, terwijl periodes van pessimisme de teruggang van de startup-cultuur kan veroorzaken, of de manier waarop je wordt gefinancierd en gevoed veranderen. Als ondermer moet je op de hoogte blijven van politieke agenda’s om het ondernemerschap te stimuleren door investeringsaftrek en stimulansen om krediet aan kleine bedrijven te bevorderen. Een korte termijnaftrek van 100 procent op de korte termijn, is prima voor jou als klein bedrijf die klaar is om te herinvesteren in je bedrijf. De hoop is dat bedrijfsherinvesteringen de economie zullen stimuleren, de werkloosheid zullen verminderen en uiteindelijk de sterke consumentenvraag zullen terugbrengen.
Het type branding, klantenbestand en strategische richting dat je zoekt, kan gedeeltelijk afhankelijk zijn van de politieke attitudes van de tijd. Verschillende tijdperken hebben verschillende factoren die succes dicteren.

Politieke invloed op wetgeving
Het maken, wijzigen of verwijderen van wetgeving kan een enorme impact hebben op je bedrijf. Economische ontwikkelingsmogelijkheden kunnen je subsidies of prikkels geven om een bedrijf te starten, of ze kunnen een drastische impact hebben op de manier waarop je ervoor kiest om je bedrijf vooruit te helpen. Besteed je aandacht aan welke wetten worden doorgegeven of geherstructureerd, en pas je beslissing en ontwikkeling dienovereenkomstig aan.

Aanpassing van consumenten verlangens
Politiek tumult kan leiden tot angst en angst leidt tot nieuwe behoefte. In een politieke tijdperk waarin jij je onveilig voelt, zal je waarschijnlijk meer geld uitgeven aan beveiliging. In een tijd waarin jij je het zwijgen oplegt en genegeerd wordt, zal je waarschijnlijk eerder investeren in producten waardoor je gezien en gehoord voelt. Aan de andere kant van de verscheidenheid kan een consument enthousiast zijn over nieuwe ontwikkelingen en zijn behoeften kunnen op verschillende manieren veranderen. Als hij verwacht dat zijn loon gaat stijgen, kan hij uiteindelijk meer uitgeven aan luxe goederen, of als de aandelenmarkt zich verzamelt, kan hij eerder beleggen in effecten, wat van invloed kan zijn op jou bedrijf.

Ten slotte is een van de grootste taken van politici het dienen als een boegbeeld voor hun rechtsmacht. Hun leiderschap heeft het potentieel om een hele generatie van culturele attitudes en overtuigingen vorm te geven. In feite hebben politici de macht om op subtiele wijze je belangrijkste demografische gegevens opnieuw vorm te geven, ten goede of ten kwade, en hoe je op die verandering reageert, kan een enorme impact hebben op je algehele succes.

5 waardevolle politieke adviezen voor ondernemers

Vaak zijn er geschillen tussen de ondernemers en het gemeente bestuur. Contacten lopen niet zoals gewenst word. Het afgeven van vergunningen loopt soms moeizaam. Het belang van de ondernemer staat daarom ook vaak op spel.

 1. Contact opzoeken met het gemeente bestuur.

Een bedrijf opereert doelgericht maar over het hoofd wordt gezien dat andere zaken ook heel erg belangrijk zijn. Er bestaat vaak dat er tussen de ondernemers en de politieke organisaties cultuur verschillen zijn met als gevolg dat er onvoldoende begrip word getoond van beide kanten uit. Het is daarom van belang dat de ondernemers en de verschillende politieke organisaties contact opzoeken.

 2. Voorbereidingen op contact met het gemeente bestuur

Voor het gesprek met het gemeente bestuur of verschillende politieke organisaties moet er eerst worden erkend dat er verschillen zijn in de denk- en werkwijze van beide kanten. Er moet eerst onderzocht worden naar de werkwijze van het systeem om zo niet op een verkeerde manier het gemeente bestuur te benaderen. Het is van belang o te weten welke informatie het gemeente bestuur belangrijk vindt en de presentatie van de relevante informatie. Het gemeente bestuur stuit vaker op valkuilen en hulp om deze valkuilen te vermijden word zeer in gewaardeerd. Hierdoor kan de inzet van de ondernemer door het gemeente bestuur ingezien worden.

3. Contact met het gemeente bestuur.

Doordat er cultuur verschillen, verschillen in werk- en denkwijze zijn tussen de ondernemer en het bestuur gemeente is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Hierdoor kan het voorkomen worden dat de diverse verschillen nog groter worden. Het belang van de ondernemer moet duidelijk naar voren komen en goed besproken worden. De wensen van de ondernemer moeten daarom ook oplossingsgericht aangepakt worden. Het is belangrijk eerst de realistische en snel afgehandelde problemen naar voren te brengen.

4. Standpunt houden

Wanneer de ondernemen zijn belangen en wensen voorlegt gebeurt het vaak dat het gemeente bestuur een snelle en soms ondoordachte oplossing bedenkt die bijna niet van toepassing is op de wensen of belangen van de ondernemer. De ondernemer moet daarom geen voldoening nemen bij de eerste beste keuze van het gemeente bestuur maar er moet voet bij stuk gestaan worden op een langdurige en bovenal gewenste oplossing. Het is daarom ook van belang dat de ondernemer na gaat wat de alternatieven zijn en deskundige in de hand neemt om zodoende het juiste besluit te kunnen nemen.

5. Belang van het gemeente bestuur

Het gemeente bestuur wil niet alleen de belangen van ondernemers en de burgers behartigen. Het gemeente bestuur heeft ook belangen die het tegemoet wil zien. Deze belangen moet niet genegeerd worden door de ondernemer maar er moet juist hier op ingesprongen worden. De ondernemer kan rijkelijk beloont en gerespecteerd worden door een gewaardeerde politieke organisatie. Hierdoor kunnen zaken en belangen van de ondernemer makkelijker verlopen.

Omgang tussen ondernemers en bestuur gemeenten zijn niet altijd even gemakkelijk maar met duidelijke communicatie en samenwerking kunnen er veel ongemakken voorkomen worden.

Tips voor het bedrijven van politiek in de media

Als politici kan je de media gebruiken om een verkiezing te winnen door de blootstelling te krijgen die je nodig heb om kiezers te bereiken. Reporters hebben geen andere keus dan de mensen te dekken die gekozen zijn om de regering te leiden. In verkiezingsjaren moeten mensen die in de media werken zichzelf voorbereiden op de manipulatie die ze waarschijnlijk zullen tegenkomen wanneer je zoektocht als politicus naar het machtscentrum de kop opsteekt, in de wens van de media om de waarheid te zoeken.

Creëren van een illusie
Samenkomsten worden georganiseerd om de spontane opwinding van de kiezer voor jou als kandidaat te laten zien. Laat campagnewerkers met zelfgemaakte tekens in de lucht zwaaien. Om te voorkomen dat tv camera’s lege plekken vastlegt, maak gebruik van je campagnewerkers en vrijwilligers om die plekken te vullen. Zorg ervoor dat ze zodanig gekleed zijn dat ze lijken op moeders en vaders, fabrieksarbeiders en leraren. Let op je achtergrond als kandidaat. Kies de mensen zorgvuldig die op foto’s en in de berichtgeving verschijnen. Als je het als kandidaat slecht doet bij jonge kiezers, moet op je achtergrond studenten en mensen in de twintig te zien zijn. Ras en geslacht worden ook overwogen bij het beslissen wie mag zitten of staan achter jou als kandidaat tijdens een campagnetoespraak.

Organiseren van nieuwsconferenties
De onfeilbare manier voor jou als kandidaat om media aandacht te krijgen, is door verslaggevers uit te nodigen op een persconferentie voor een belangrijke aankondiging. Die aankondiging kan hetzelfde vermoeide 10 puntenplan zijn die je als kandidaat de afgelopen zes maanden twee keer per week heb aangekondigd. Mensen van de media weten het pas wanneer ze daar zijn, want je campagne wil niet toegeven dat het grote nieuws echt geen probleem is. Voor hun is het de moeite waard om aanwezig te zijn bij deze nieuwsconferenties, zodat ze toegang krijgen tot jou als kandidaat. Er zijn manieren om ze aan de lijn te houden. Misschien vertel je als kandidaat waarom je voorstander ben van goede scholen, maar een ander onderwerp, zoals je recente seksschandaal, is verboden terrein. Een ander manier is om te zeggen dat je het als kandidaat erg druk heb en geen vragen kan beantwoorden want je moet optijd zijn bij het volgend evenement. Mensen die je nieuwsconferenties organiseren, maken niet dat al hun wensen hun hoogste prioriteit hebben.

Het geven van een exclusief interview
Niets verleidt verslagevers als een kans op exclusief interview met jou als kandidaat. Je campagne zal deze aanbieding soms vlak voor de verkiezing aanvaarden om de berichtgeving te garanderen. Een exclusief interview zal zwaar worden gepromoot en meer ruimte krijgen in een krant of meer tijd in een tv nieuwsuitzending dan een typisch dagelijks campagneverhaal. Dat is gratis publiciteit. Stel voorwaarden voor het verlenen van een dergelijke waardevolle exposure. Geef aan welke onderwerpen niet besproken worden. Geef aan hoeveel tijd je als kandidaat vrijmaakt voor het interview, foto’s en extra video voor het maken van een goed verhaal. Ga opzoek naar andere exclusieve aanbiedingen.

Hoe Nederland politiek wordt bestuurd

Het politiek klimaat in Nederland kan, indien gekeken wordt naar de rest van de wereld, beschouwd worden als een voorbeeld en is het duidelijk dat een ieder die een politieke carrière zal willen beginnen aan strenge voorwaarden zal moeten voldoen. Het bestuurssysteem van ons land zorgt ervoor dat een ieder zijn zegje kan doen, van bewoners van een klein vissersdorp tot die woonachtig in miljoenen stad als Amsterdam. Naast dit systeem dat voornamelijk organisatorisch ervoor zorgt dat niemand buiten de boot valt, is er ook sprake van de politiek welke van grote invloed is op de dagelijkse gang van zaken binnen het beleid.

Middels verkiezingen worden de volksvertegenwoordigers uitgekozen

Omdat ons land een democratisch bestuur kent worden steeds verkiezingen gehouden en zijn de kandidaten die voorkomen op de lijsten vaker afkomstig van een politieke partij. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen die er om de 4 jaar worden gehouden is de invloed van de politiek al merkbaar en zijn de beloftes die de verschillende kandidaten maken vaker ook een weerspiegeling van de politieke agenda van hun partij. De gekozen leden mogen plaatsnemen in de Gemeenteraad en hebben zij ook invloed op de benoeming van de burgermeester. Het is begrijpelijk dat het dagelijks bestuur voor een groot deel zal worden bepaald door de Raad en is dit al de eerste invloed van de politiek in het dagelijks bestuur.

Ook bij de Provinciale verkiezingen die eveneens om de 4 jaren worden gehouden zijn de politieke invloeden merkbaar. De 12 provincies van ons land tellen verschillende hoeveelheden leden die er gekozen mogen worden. Het aantal leden per provincie wordt namelijk bepaald door het inwonersaantal en zorgt dit systeem er ook voor dat elke stem, ongeacht de woonplaats van de kiezer, hetzelfde gewicht heeft. De Provinciale verkiezingen zijn belangrijk voor de politiek omdat de gekozen leden ook mogen bepalen wie er allemaal komt te zitten in de Eerste Kamer. Een groot aantal gekozen leden van een bepaalde politieke partij in de Provinciale Staten betekent dus ook een grote invloed op het beleid dat er vanuit Den Haag zal worden gevoerd.

De Eerste Kamer verkiezingen worden om de 4 jaar gehouden en wel 3 maanden nadat de Provinciale verkiezingen zijn gehouden. Met 75 leden heeft de Eerste Kamer samen met de Tweede Kamer als taak om de Regering te controleren en mee te werken aan de wetgeving.

De leden van de Tweede Kamer worden weer rechtstreeks door het volk gekozen

De grootste invloed op het te voeren beleid en natuurlijk ook die van de politiek komt zeker vanuit de Tweede Kamer. Met 150 leden kiest dit orgaan uit wie er allemaal in het Kabinet gaan plaatsnemen.

Het Kabinet bestaat uit de Minister-President, de Ministers en Staatssecretarissen en heeft dus een directe invloed op het beleid. Wie er allemaal plaats zullen vinden in het Kabinet wordt bepaald door de Tweede Kamer. Er zal tussen de gekozen Kamerleden een compromis moeten worden bereikt over degenen die de verschillende posten zullen gaan bekleden. De politieke partij met het grootst aantal gekozen leden zal dus ook de meeste zeggenschap hebben en zal het te voeren beleid dus een weerspiegeling zijn van de politiekagenda van betreffende partij. In de praktijk blijkt het echter dat er altijd een samenwerking komt tussen verschillende politieke partijen omdat er wel een meerderheid nodig is om de leden van het Kabinet te mogen benoemen.

Het politiek bestuur van Nederland wordt dus bepaald door een combinatie van partijen die allemaal zitting hebben in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Door het groot aantal leden (225 in totaal voor zowel de Eerste als de Tweede Kamer) is er altijd ruimte voor meerdere politieke partijen en bevordert dit in grote mate het goed kunnen functioneren van de democratische regeermethode die voor ons land gangbaar is.

Wat u moet weten over de Nederlandse verkiezingen

Nederland is een parlementaire democratie wat inhoudt dat de leden van het parlement rechtstreeks gekozen worden door het volk. De verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer worden om de 4 jaar gehouden. Dit betekent heel eenvoudig dat het gegeven mandaat van het volk aan de gekozen bestuurders om de 4 jaar kan worden teruggenomen of juist worden verlengd. Dit systeem zorgt er in grote mate voor dat het de beleidsmakers “dwingt” een zo goed als mogelijk bestuur te voeren waarbij de wensen van haar achterban (de kiezers) zeker niet vergeten mogen worden.

In het verleden liep het wel anders

Nederland is niet altijd democratisch geweest en was het vroeger de koning(in) samen met de overige leden van de adel die het bestuur grotendeels in handen hadden. De bevolking had geen zeggenschap in het bestuur en werd de eerste aanzet op weg naar een echte democratie gedaan in 1798 ten tijde van de Bataafse Republiek. Toen werd er namelijk een Staatsregeling aangenomen die het voor burgers vanaf 18 jaar mogelijk maakte hun stem uit te brengen. Er waren echter nogal wat voorwaarden aan verbonden (alleen mannen die belasting betaalden mochten meedoen) en duurde het tot 1917 toen het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. We kunnen echter pas vanaf 1919 spreken van een ware democratie omdat toen ook vrouwen het kiesrecht kregen. Ons land wordt dus al bijna 100 jaar (met uitzondering van de bezettingsjaren door de Duitsers) volledig democratisch geregeerd en heeft dat zeker haar invloed laten gelden op de ontwikkeling van Nederland. We behoren tot de grootste economieën in de wereld en is de levensstandaard in Nederland iets waar menig bewoner van andere landen eigenlijk wel jaloers op mogen zijn.

De verkiezingen zorgen ervoor dat het volk grote invloed kan uitoefenen op het beleid

Het democratisch systeem in Nederland zit zodanig in elkaar dat niemand wordt overgeslagen. Er zijn daarom ook verschillende verkiezingen die er worden gehouden, van de Gemeenteraadsverkiezingen tot die voor de Tweede Kamer. Beide verkiezingen worden om de 4 jaar gehouden en krijgen verschillende gekozen leden de kans om de beloftes die zij gedaan hebben tijdens hun campagnevoering ook waar te maken. Wie eenmaal gekozen is en niet in staat is zijn of haar beloftes na te komen en ook niet op een adequate manier communiceert met het volk zal bij de eerstvolgende verkiezingen het mandaat terug moeten geven. De verkiezingen in Nederland zorgen er dus voor dat het volk steeds voor personen kan kiezen die luisteren naar haar wensen.

De Kiesraad organiseert de verkiezingen

Natuurlijk is er heel wat werk vereist om een verkiezing te kunnen organiseren en is dat de taak van de Kiesraad. Deze bestaat uit 7 leden en fungeren zij ook als het Centraal stembureau tijdens de verkiezingen van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Tijdens de verkiezingen wordt het volk in staat gesteld om haar stem uit te brengen bij de vele stembureaus die verspreid over het land te vinden zijn. Er wordt streng erop toegezien dat alles ordelijk verloopt. Zo moeten de kiezers alle tijd en vrijheid krijgen om hun stem uit te kunnen brengen en worden alle persoonsgegevens via de aanwezige kiezerslijst goed nagetrokken. Dit systeem zorgt ervoor dat er geen sprake kan zijn van fraude en zijn er op elk stembureau ook nog waarnemers van de diverse politieke partijen aanwezig.

De stembureaus sluiten om 21.00u en worden de stemmen daarna geteld. Dit vindt altijd nog handmatig plaats en wordt de uitslag doorgestuurd naar het Centraal Stembureau in Den Haag. Deze zal dan de officiële verkiezingsuitslag bekend maken wanneer alle resultaten binnen zijn.

De Nederlandse verkiezingen zijn dus een heel eind gekomen als gekeken wordt naar het prille begin in de Bataafse Republiek en zorgt de hedendaagse wetgeving ervoor dat niemand boven de 18 jaar (en natuurlijk de Nederlandse nationaliteit heeft) wordt uitgesloten voor deelname. De transparantie van het systeem, van het lokale tot het Centraal Stembureau, zorgt ervoor dat de verkiezingen ook eerlijk verlopen en de democratie geen gevaar loopt.

Wie mag er allemaal stemmen?

In principe is iedereen die boven de 18 is en beschikt over een geldig legitimatiebewijs bevoegd om te  stemmen. Je bent echt niet verplicht om te stemmen. Veel mensen geven aan dat wanneer je niet stemt dit een verloren stem is en deze ‘fictief’ altijd naar de partij gaat die je niet aan de macht ziet. Het is ook leuk om te zien hoe de verdeling is op basis van leeftijd en beroep. Je ziet vaak dat dezelfde branches (bijvoorbeeld een loodgieter Utrecht) veel anders stemt dan een 18 jarige jongen die nog een bijbaan heeft bij de supermarkt. Iedereen heeft andere voorkeuren etc.

5 weetjes over het ontstaan van Nederlandse politieke partijen.

In een democratie zijn politieke partijen heel erg belangrijk. Mensen die dezelfde denkbeelden hebben over de samenleving vinden elkaar meestal in een politieke partij. Het doel van een politieke partij is om de belangen van de verschillende delen van de samenleving te behartigen. Hieronder zijn er 5 weetjes over het ontstaan van de Nederlandse politieke partijen.

#1 Deftige heren aan de macht.

Voor de helft van de negentiende eeuw bestonden er nog geen politieke partijen. Nederland kende toen een tweekamerstelsel die bestond uit een districtenstelsel en censuskiesrecht. Het waren een stel welgestelde heren die in de Tweede Kamer debatteerde en alleen mannen met voldoende bezit mochten stemmen. Maar niet alle kamerlieden waren daar eens mee.

#2 Kuyper.

Een kamerlid die niet eens was met het oude stelsel en protesteerde tegen het toenmalig beleid, was de predikant Abraham Kuyper. Hij kwam op voor de mensen van het volk die geen stemrecht hadden. Kuyper ging de straat op om handtekeningen te verzamelen en richtte toen de eerste Nederlandse politieke partij op, de Anti-Revolutionaire Partij oftewel ARP. Maar deze politieke partij was alleen voor de liberale protestanten. Niet alle lieden van de Tweede Kamer waren eens met deze nieuwe ideologieën van de nieuwe partij. Er werd geprotesteerd en met misgenoegen toegekeken toen Kuyper met succes handtekeningen verzamelde om zodoende zijn politieke partij op te richten.

#3 Christelijke politieke partijen.

Als reactie op het vormen van een protestantse politieke partij richtte de christenen ook een politieke partij op die het gewone volk vertegenwoordigde. De priester Herman Schaepman richtte de politieke partij op, de Rooms Katholieke Volkspartij oftewel de RKSP. Deze partij baseerde zich op de Bijbelse normen volgens de katholieke leer. Socialisme werd afgewezen en zij volgde de conservatieve ideologie.

#4 Industrialisatie.

In de eerste helft van de twintigste eeuw vindt er in Nederland een industriële revolutie plaats. Er is dan nog steeds een grote groep van de bevolking die helemaal niets te zeggen heeft in de politiek. Deze groep is de fabriek medewerkers. Zij maken hele lange werkuren in de fabriek, vaak onder onveilige en vooral ongezonde toestanden. Ze leefde een armoedig bestaan in kleine en donkere huizen. Door deze omstandigheden moesten zelfs de kinderen werken voor een armzalig loontje. Dominee Ferdinand Domela Nieuwenhuis vond dit bestaan een onrecht. Hij wilde opkomen voor deze groep en vormde de Sociaal Democratische Arbeids Bond oftewel de SDAB.

#5 De jaren 60.

Door de groeiende welvaart in de jaren zestig werd er maar aandacht geschonken aan individuele ontplooiing. Hierdoor kwamen oude bestaande structuren van de samenleving steeds meer weg te vallen. Er kwamen nieuwe ideologieën die ver stonden van de oude denkbeelden over de samenleving. Hierdoor ontstonden er nieuwe politieke partijen die heel erg populair werden onder de jongeren die zich niet konden vinden in de oude ideologieën. Zij voelden zich daardoor meer betrokken bij de nieuwe politieke partijen. Doordat de kiesgerechte leeftijd verlaagde naar 18 jaar werd deze groep jongeren met nieuwe ideeën een belangrijke groep. Deze groep vormde een achterban die inspraak eiste. De politieke partij sociaal-liberale Democraten 66 speelde er hierop gretig in en maakte zich sterk in de participatiedemocratie.

Er worden nog altijd nieuwe politieke partijen gevormd met soms nieuwe ideologieën. Maar de stem van het volk zal zich niet meer stil houden. Het volk gaat altijd zijn stem laten horen en zal kiezen voor de vertegenwoordiger die het meest gehoor geeft.

Wat politici kunnen doen om jongeren te bereiken?

Ik ben Andre en zo als vele politici weten we welk verschil jongeren kunnen maken tijdens verkiezingen. Maar hoe ik jongeren kan bereiken en betrekken in de politiek is niet zo makkelijk. Jongeren zijn moeilijker te bereiken dan oudere burgers en ze hebben vaak gehechtheden. Verder zijn ze mogelijk niet geïnteresseerd in politieke activeiten of hun interesses en prioriteiten kunnen anders worden gezien dan bij oudere leeftijdsgroepen.

Lange termijn verkiezing voordelen
Ik weeg de voordelen van het aantrekken van jongeren zwaarder dan de kosten daarvan. Zonder sterke partijdige identiteiten zijn jeugdstemmen mogelijk te winnen. Dit schept ruimte voor mijn partij om strategisch te denken over mobilisatie. Het werven van jongeren om aan campagnes te werken, biedt een eerste stap naar het cultiveren van een gevoel van loyaliteit aan de partij. De partij riskeert langdurige achteruitgang als ze niet in contact komt met een nieuwe generatie jonge supporters.

Face to face contact
De meest effectieve tactiek is deur tot deur gaan. Als ik direct contact met jonge kiezers heb verhoogt dat de kans dat ze stemmen op mijn partij. De persoonlijke interactie is belangrijker dan het type bericht dat wordt gebruikt om jongeren aan te moedigen om te stemmen. Ik zie ook dat jongeren het meest effectief zijn in het bereiken van hun leeftijdsgenoten, en ze zijn meer geneigd overtuigd te zijn door hun leeftijdsgenoten die hen vertellen dat het hun plicht is om te stemmen dan door partijdige campagnes of boodschappen die hen aan aanmoedigen om een bepaalde kandidaat te selecteren. Wil ik als partij jongeren mobiliseren, moet ik rechtstreeks met hen gaan praten.

Het gebruiken van sms berichten en twitter

In de afgelopen jaren zijn SMS-berichte en twitter populaire communicatiemiddelen geworden voor korte berichten. Het kan voor politieke campagnes een snelle en directionele communicatie vooral onder jongeren vergemakkelijken. Middels sms berichten kunnen supporters campagne updates, lokale evenementen en openbare optredens, evenals herinneringen om te stemmen ontvangen. Door informatie rechtsreeks naar mobiele telefoons te verzenden, gebruikt je niet alleen een voor de doelpopulatie bekend communicatiemiddel, maar bereik je ook doelgroepen in gebieden met beperking in internettoegang.

Genereren van Digitale video’s
Het creëren van een site voor het delen van campagne gerelateerde digitale video’s, om jongeren te bereiken. Het is niet alleen kostenbesparend maar het is makkelijk te delen onder doelgroepen, anders dan bij televisie en radiospotten. Verder kan het onopvallend samengevoegd worden in gebruikelijke activiteiten van jongeren, zoals het controleren van hun e-mail of facebook pagina. Gegenereerde video’s kunnen een bijzonder effectief instrument zijn voor het verspreiden van minder die complexe informatie en het aantrekken van jongere ondersteuning via sites voor online video uitwisseling.

Jongeren moeten zich identificeren met de partij
In de afgelopen jaren hebben jonge kiezers zich minder geïdentificeerd met een partij. Een jong persoon in 1964 had meer dan twee en een halve keer kans zich te identificeren met een politieke partij dan een jong persoon in 2010. Verder stoot partijdige affiliatie jongeren af. Partijondersteuning bij jongeren over verschillende verkiezingen is onstabiel. Deze verzwakking van partizanenidentificatie en instabiliteit heeft gevolgen voor politieke partijen. Partijen slagen er niet in de volgende generatie partijleden aan te trekken. Dientengevolge verliezen partijen een natuurlijke donatiebasis en vrijwillige bron. Het werk van mobilisatie wordt ook uitdagender gemaakt omdat minder jongeren zich identificeren als supporters. Dit is een probleem omdat partijen en kandidaten geneigd zijn om hun geïdentificeerde supporters te mobiliseren, omdat deze benadering het minste risico op korte termijn inneemt.