Het politiek klimaat in Nederland kan, indien gekeken wordt naar de rest van de wereld, beschouwd worden als een voorbeeld en is het duidelijk dat een ieder die een politieke carrière zal willen beginnen aan strenge voorwaarden zal moeten voldoen. Het bestuurssysteem van ons land zorgt ervoor dat een ieder zijn zegje kan doen, van bewoners van een klein vissersdorp tot die woonachtig in miljoenen stad als Amsterdam. Naast dit systeem dat voornamelijk organisatorisch ervoor zorgt dat niemand buiten de boot valt, is er ook sprake van de politiek welke van grote invloed is op de dagelijkse gang van zaken binnen het beleid.

Middels verkiezingen worden de volksvertegenwoordigers uitgekozen

Omdat ons land een democratisch bestuur kent worden steeds verkiezingen gehouden en zijn de kandidaten die voorkomen op de lijsten vaker afkomstig van een politieke partij. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen die er om de 4 jaar worden gehouden is de invloed van de politiek al merkbaar en zijn de beloftes die de verschillende kandidaten maken vaker ook een weerspiegeling van de politieke agenda van hun partij. De gekozen leden mogen plaatsnemen in de Gemeenteraad en hebben zij ook invloed op de benoeming van de burgermeester. Het is begrijpelijk dat het dagelijks bestuur voor een groot deel zal worden bepaald door de Raad en is dit al de eerste invloed van de politiek in het dagelijks bestuur.

Ook bij de Provinciale verkiezingen die eveneens om de 4 jaren worden gehouden zijn de politieke invloeden merkbaar. De 12 provincies van ons land tellen verschillende hoeveelheden leden die er gekozen mogen worden. Het aantal leden per provincie wordt namelijk bepaald door het inwonersaantal en zorgt dit systeem er ook voor dat elke stem, ongeacht de woonplaats van de kiezer, hetzelfde gewicht heeft. De Provinciale verkiezingen zijn belangrijk voor de politiek omdat de gekozen leden ook mogen bepalen wie er allemaal komt te zitten in de Eerste Kamer. Een groot aantal gekozen leden van een bepaalde politieke partij in de Provinciale Staten betekent dus ook een grote invloed op het beleid dat er vanuit Den Haag zal worden gevoerd.

De Eerste Kamer verkiezingen worden om de 4 jaar gehouden en wel 3 maanden nadat de Provinciale verkiezingen zijn gehouden. Met 75 leden heeft de Eerste Kamer samen met de Tweede Kamer als taak om de Regering te controleren en mee te werken aan de wetgeving.

De leden van de Tweede Kamer worden weer rechtstreeks door het volk gekozen

De grootste invloed op het te voeren beleid en natuurlijk ook die van de politiek komt zeker vanuit de Tweede Kamer. Met 150 leden kiest dit orgaan uit wie er allemaal in het Kabinet gaan plaatsnemen.

Het Kabinet bestaat uit de Minister-President, de Ministers en Staatssecretarissen en heeft dus een directe invloed op het beleid. Wie er allemaal plaats zullen vinden in het Kabinet wordt bepaald door de Tweede Kamer. Er zal tussen de gekozen Kamerleden een compromis moeten worden bereikt over degenen die de verschillende posten zullen gaan bekleden. De politieke partij met het grootst aantal gekozen leden zal dus ook de meeste zeggenschap hebben en zal het te voeren beleid dus een weerspiegeling zijn van de politiekagenda van betreffende partij. In de praktijk blijkt het echter dat er altijd een samenwerking komt tussen verschillende politieke partijen omdat er wel een meerderheid nodig is om de leden van het Kabinet te mogen benoemen.

Het politiek bestuur van Nederland wordt dus bepaald door een combinatie van partijen die allemaal zitting hebben in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Door het groot aantal leden (225 in totaal voor zowel de Eerste als de Tweede Kamer) is er altijd ruimte voor meerdere politieke partijen en bevordert dit in grote mate het goed kunnen functioneren van de democratische regeermethode die voor ons land gangbaar is.