Vaak zijn er geschillen tussen de ondernemers en het gemeente bestuur. Contacten lopen niet zoals gewenst word. Het afgeven van vergunningen loopt soms moeizaam. Het belang van de ondernemer staat daarom ook vaak op spel.

 1. Contact opzoeken met het gemeente bestuur.

Een bedrijf opereert doelgericht maar over het hoofd wordt gezien dat andere zaken ook heel erg belangrijk zijn. Er bestaat vaak dat er tussen de ondernemers en de politieke organisaties cultuur verschillen zijn met als gevolg dat er onvoldoende begrip word getoond van beide kanten uit. Het is daarom van belang dat de ondernemers en de verschillende politieke organisaties contact opzoeken.

 2. Voorbereidingen op contact met het gemeente bestuur

Voor het gesprek met het gemeente bestuur of verschillende politieke organisaties moet er eerst worden erkend dat er verschillen zijn in de denk- en werkwijze van beide kanten. Er moet eerst onderzocht worden naar de werkwijze van het systeem om zo niet op een verkeerde manier het gemeente bestuur te benaderen. Het is van belang o te weten welke informatie het gemeente bestuur belangrijk vindt en de presentatie van de relevante informatie. Het gemeente bestuur stuit vaker op valkuilen en hulp om deze valkuilen te vermijden word zeer in gewaardeerd. Hierdoor kan de inzet van de ondernemer door het gemeente bestuur ingezien worden.

3. Contact met het gemeente bestuur.

Doordat er cultuur verschillen, verschillen in werk- en denkwijze zijn tussen de ondernemer en het bestuur gemeente is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt. Hierdoor kan het voorkomen worden dat de diverse verschillen nog groter worden. Het belang van de ondernemer moet duidelijk naar voren komen en goed besproken worden. De wensen van de ondernemer moeten daarom ook oplossingsgericht aangepakt worden. Het is belangrijk eerst de realistische en snel afgehandelde problemen naar voren te brengen.

4. Standpunt houden

Wanneer de ondernemen zijn belangen en wensen voorlegt gebeurt het vaak dat het gemeente bestuur een snelle en soms ondoordachte oplossing bedenkt die bijna niet van toepassing is op de wensen of belangen van de ondernemer. De ondernemer moet daarom geen voldoening nemen bij de eerste beste keuze van het gemeente bestuur maar er moet voet bij stuk gestaan worden op een langdurige en bovenal gewenste oplossing. Het is daarom ook van belang dat de ondernemer na gaat wat de alternatieven zijn en deskundige in de hand neemt om zodoende het juiste besluit te kunnen nemen.

5. Belang van het gemeente bestuur

Het gemeente bestuur wil niet alleen de belangen van ondernemers en de burgers behartigen. Het gemeente bestuur heeft ook belangen die het tegemoet wil zien. Deze belangen moet niet genegeerd worden door de ondernemer maar er moet juist hier op ingesprongen worden. De ondernemer kan rijkelijk beloont en gerespecteerd worden door een gewaardeerde politieke organisatie. Hierdoor kunnen zaken en belangen van de ondernemer makkelijker verlopen.

Omgang tussen ondernemers en bestuur gemeenten zijn niet altijd even gemakkelijk maar met duidelijke communicatie en samenwerking kunnen er veel ongemakken voorkomen worden.