Daar zit je dan in de vergadering over de gang van zaken binnen het bedrijf en komt op een gegeven moment agendapunt 2 naar voren: meer loon voor de loodgieter. Dit is altijd al een gevoelig onderwerp en zal er met tact mee omgegaan moeten worden. Het dient wel ter sprake worden gebracht en is de beste manier om een loonsverhoging te krijgen ervoor te zorgen dat het goed onderbouwt aan de directie wordt voorgelegd. Als zelfstandige loodgieter zal je trouwens jezelf een loonsverhoging moeten toekennen door de tarieven (uurloon) aan te passen.

Voor zelfstandige loodgieters is dat niet zo eenvoudig

Jezelf eenzijdig een loonsverhoging toekennen zonder dat er daar op economisch gebied redenen voor te vinden zijn in de vorm van inflatie zal niet zo positief werken voor jou concurrentiepositie. Er zijn namelijk op het internet tal van voorbeelden te vinden van het uurloon die een loodgieter mag hanteren voor het uitvoeren van bepaalde soorten werkzaamheden en zal bij een grote afwijking de klant wel uitwijken naar een goedkopere collega. Kleine veranderingen zijn wel acceptabel, maar hangt het totaal effect van deze kleine verhoging ook af van het aantal uurtjes die je aan het eind van de maand gewerkt hebt.  Als loodgieter die pas begonnen is met zijn eenmanszaakje en nog een beperkte klantenkring heeft, is het dus niet mogelijk al gelijk aan een loonsverhoging te denken. Naarmate er meer klanten bijkomen zal de omzet ook stijgen en daarmee ook jouw winst (loon).

Bij bedrijven gaat het wat anders aan toe

De omzet heeft dus een grote invloed op de mate waarin zo een bedrijf in staat zal zijn een loonsverhoging aan te bieden. De relatief grote omzet zorgt ervoor dat er een kleine aanpassing nodig zal zijn in de tarieven die het bedrijf hanteert en blijft de concurrentiepositie dus gehanteerd. Dit is nou ook weer de reden dat men geen bovengemiddelde verhogingen kan toekennen omdat de kans groot is dat het bedrijf hierdoor uit de markt zal worden weggewerkt door bedrijven die goedkoper hun diensten zullen aanbieden.

Naast het geven van een loonsverhoging kan er ook in andere vormen voordelen worden geboden. Zo is het gangbaar dat de bedrijfswagens mee gaan naar huis van de betreffende loodgieter onder wiens beheer het valt of mogen werkzaamheden thuis gratis met de bedrijfsmiddelen worden uitgevoerd.  Dit tikt alles aan en zijn  het deze voorzieningen die ervoor zorgen dat er niet te snel naar een loonsverhoging zal worden gevraagd.

Een loodgieter die om meer loon vraagt zal trouwens ook kwaliteitswerkzaamheden moeten verrichten zijn waar de klanten niets over te klagen zullen hebben. Bij een  loodgieter uit Amersfoort zal je trouwens als klant altijd tevreden zijn over het verricht werk en dat ook nog tegen sterk concurrerende prijzen. De tevredenheid van een loodgieter heeft altijd invloed op het werk en draagt een loonsverhoging daar een aardig steentje bij.