Het is vaak genoeg een onderwerp dat aan tafel komt of iemand met de eigenschappen van een loodgieter de politiek in zou kunnen gaan. Best wel te begrijpen waarom er vaak hieraan gedacht word. Het lijken twee verschillende beroepen die niet veel gemeen hebben. Voordat wij hier een conclusie over trekken moeten wij eerst kijken wat de eigenschappen zijn van deze loodgieters Almere en omstreken zijn.

Eigenschappen loodgieter.

–        Betrouwbaarheid.

Een loodgieter is een van de weinige mensen die in jouw privé ruimte komt thuis. Het is van groot belang dat zo iemand dan ook betrouwbaar is ondanks er geen eerdere band is opgebouwd.

–        Beschikbaarheid.

De hulp van een loodgieter wordt in nood situaties opgeroepen. Vandaar dat een loodgieter zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn. Een verstopte WC of een huishouden zonder warm en of koud water is bijna niet te doen.

–        Accuraat werken.

Er moet heel voorzichtig gewerkt worden. Door het huis lopen er heel veel afvoer pijpen en pijpleidingen. Als de loodgieter werkt moet die heel goed nagaan of er geen andere lekkages zullen ontstaan bij het aanpakken van een lekkage. Zo ook het aanpakken van een verstopte toilet. Het is niet de bedoeling dat er een verstopping verholpen word maar dat wij er een gescheurde of kapotte toilet ervan overhouden.

–        Service en garantie.

Een goede loodgieter geeft goede resultaten en kwaliteit. Vandaar dat zo een loodgieter er niet aan twijfelt om garantie te geven. De klant heeft hierbij ook wat meer zekerheid. Zo een loodgieter weet dan ook wat zijn werk inhoud. De klant staat centraal.

Eigenschappen van de politiek.

–        Betrouwbaarheid.

Iemand die in de politiek is zou ook betrouwbaar moeten zijn. Omdat zo iemand namelijk door de burger is geplaatst. Het reilen en zeilen van het land is in handen van de mensen in de politiek. Als zo een politicus niet betrouwbaar is kunnen wij de verantwoording van het land niet in handen van zo iemand leggen.

–        Bereikbaar.

Er zou van alles kunnen gebeuren in het land. Op regeer gebied, rampen, plotselinge besluiten etc. dan moet zo iemand die in de politiek zit ook te allen tijde beschikbaar zijn.

–        Accuraat werken.

Ook in de politiek moet er heel correct gewerkt worden. want een kleine fout kan invloed hebben op heel veel andere onderdelen in de administratie van het land.

–        Garantie.

Iemand die in de politiek zit moet het volk kunnen garanderen dat het land in goede handen is.

Wij zien dat er heel veel overeenkomsten zijn in de eigenschappen van een loodgieter en iemand die in de politiek zit. Het gaat niet om hetzelfde beroep maar de eigenschappen die er nodig zijn om de beroepen uit te voeren komen overeen. Zo kan iemand die de eigenschappen van een loodgieter heeft best wel de politiek in. De eigenschappen die overeenkomen zijn: beschikbaarheid, betrouwbaarheid, accuraat werken en garantie bieden. Het is dus de moeite waard om zo iemand een kansje te geven in de politiek.